Éneklő Ifjúság

Éneklő Ifjúság kat

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - KÓTA Ifjúsági Énekkari és Zenepedagógiai Szakbizottsága ebben az évben is felhívással fordul valamennyi iskolához, valamint gyermek és ifjúsági kórust működtető szervezethez, hogy a 2018/2019 tanévben rendezzenek Éneklő Ifjúság hangversenyeket! 

Jelentkezési lap
Kérjük a jelentkezőket és a szervezőket, hogy kizárólag ezt a jelentkezési lapot használják!

 A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - KÓTA és szakmai elődei a "Magyar Kórus," valamint a "Bartók Szövetség" 1934 óta szervezi az "Éneklő Ifjúság" hangversenyeket, amely azóta élő mozgalommá terebélyesedett. A Szövetség Ifjúsági Énekkari és Zenepedagógiai Szakbizottsága fontosnak tartja, hogy az Éneklő Ifjúság Napja (az első Éneklő Ifjúság hangverseny emlékére április 28.) kapcsán kialakult hagyomány folytatódjék. Javasoljuk, hogy ehhez kapcsolódóan minél több városban és községben rendezzenek ünnepi hangversenyt!

A 2018/2019. tanévben rendezendő Éneklő Ifjúság hangversenyek műsorának összeállításánál felhívjuk figyelmüket a következő jubileumokra:

95 éve született Szőnyi Erzsébet zeneszerző, zenepedagógus, karnagy (1924. április 25.)

65 éve született Csemiczky Miklós zeneszerző (1954. március 16.)

120 éve született Bárdos Lajos zeneszerző, zenetudós, karnagy (1899. október 1. – 1986. november 18.)

100 éve született Sugár Rezső zeneszerző (1919. október 9. – 1988. szeptember 22.)

15 éve hunyt el Lukin László zenepedagógus, karnagy, zenei ismeretterjesztő (1926. jan. 30.–2004. aug. 18.)

ÚTMUTATÓ

A 2018/2019-os évadban a KÓTA ismét megrendezi az Éneklő Ifjúság hangversenyein a minősítéseket. Az iskolai énektanítás és a karének helyzete az elmúlt években változott, ebből adódóan a minősítés rendszere is bizonyos mértékben átalakult.

A jelentkezők szíves figyelmébe ajánljuk a B kategóriát, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a nehezebb körülmények között működő kórusok is minősülhessenek.

Ez az útmutató a minősítés új szemléletéhez kíván segítséget adni az énektanár - karnagy kollégáknak.

A MINŐSÍTÉS SZEMPONTJAI

Mindenekelőtt legfontosabb maga az éneklés, a megszólaló zenemű. A tiszta intonáció, a zene által igényelt hangszín, a homogén, dinamikailag árnyalt, kifejező éneklés, s az érthető szövegmondás is a legfontosabb feltételek közé sorolandó. A precíz ritmus, a jó tempó, a harmóniai egység, az adott szólamarányok kialakítása - mely az illető műtől, de még az előre kipróbált hangversenyterem akusztikájától is függhet - a hatás fontos alkotóeleme.

Összefoglalóan: a stílusos zenei hangzás a minősítés mindenkori alapja.

A minősítés fontos szempontja a műsor szerkesztése. Különböző korok, stílusok művei a kórus sokoldalúságáról tehetnek tanúságot. Lehetőség szerint különböző szerzők műveiből álljon a műsor és mindenképpen kívánatos a karakterbeli változatosság.

Szem előtt kell tartani a kíséretes és az a cappella művek arányát is. Minősülő kórusok esetében legfeljebb a műsoridő felében szerepelhetnek kíséretes művek!

Zenei anyanyelvünk, a népzene felkarolása érdekében minden kórus műsora kezdődjék népdalcsokorral! A népdalcsokrot valamilyen rendezőelv szerint kell összeállítani, hangnemileg egyeztetve, valóban „csokorszerűen" (folyamatosan, hangadás nélkül) kell előadni. Autentikus hangszeres kíséret megengedett.

A kórus és karnagy együttes teljesítménye nem csupán a hangzásélményből fakad, hanem a látvány is nagyon fontos. Az árnyalt minősítéshez a külsőségek is hozzájárulnak. Az esztétikus megjelenés, fegyelmezett magatartás, a ki- és bevonulás jó értelemben vett szertartásossága, de leginkább az őszinte, átélt éneklés mind részét képezi az összhatásnak, befolyásolhatja a minősítést.

A minősítést kérő kórusok műsorának időtartama az életkor és iskolatípus függvényében minimálisan 8 perc, de legfeljebb 15 perc legyen. 

„A" TÍPUSÚ MINŐSÍTÉS

A jelentkező kórusoknak változatos stílusokból, változatos karakterű kórusműveket kell énekelni, min. 8, max. 15 perc terjedelemben.

Az „A" minősítés fokozatai:       Bronz       Ezüst       Arany       Arany Diplomával.

„Arany Diplomával " minősítéshez járulhat még:

Országos Dicsérő Oklevél: Amelyik kórus teljesítménye még az „Arany diplomával" fokozatnál is jobb, az a minősítés mellé „Országos Dicsérő Oklevelet" kaphat. Ezt a fokozatot a zsűri nem köteles kiadni.

Év Kórusa cím: A legkiemelkedőbb teljesítmény az „Év Kórusa" címet kaphatja. Ezt a fokozatot a zsűri nem köteles kiadni.

Az „Év Kórusa" oklevelet, és az „Országos Dicsérő Oklevelet" a KÓTA a beérkező jegyzőkönyvek alapján utólag írattatja meg és postán küldi ki.

Az „Év Kórusa" és az „Országos Dicsérő Oklevél" címet elnyert kórusok részt vehetnek a  Kodály Zoltán Magyar Kórusversenyen.

A kiemelkedően szereplő kórusok fellépési lehetőséget kaphatnak a KÓTA központi rendezvényein és teljesítményükről a ZeneSzó c. folyóiratunkban adunk tájékoztatást.

Különdíj:   Elismerő Oklevél
Az oklevél minősülő kórus különösen jól sikerült részprodukciójáért adható (pl.: a legszebben sikerült népdalcsokorért vagy a legjobban felépített műsorért, stb.).
A különdíj odaítélését a zsűri a Jegyzőkönyvben feltünteti.
Elismerő Oklevéllel a zsűri a kórus karnagyát és zenei kísérőjét is jutalmazhatja.
Ezt az oklevelet a helyszínen kell átadni.

„B" TÍPUSÚ MINŐSÍTÉS

A műsoridő min. 5, max. 12 perc.

Itt három kategóriában lehet minősítést kérni:

1. Népdal kategória,
melyben egyszólamú népdalokat, népdalcsokrot, vagy népdalfeldolgozásokat lehet énekelni (Megszólaltathatók biciniumok, egy vagy többszólamú kíséretes, vagy a cappella, népdalon alapuló kompozíciók.)

 2. Kórus kategória,
melyben tetszőleges kórusműveket, egy vagy többszólamú kíséretes vagy a cappella kompozíciókat lehet előadni, minden korlátozás, vagy előírás nélkül - de az Éneklő Ifjúság mozgalom szellemében - jeles zeneszerzők értékes műveiből.

 3. Egyházi ének kategória,
melyben olyan egyházi iskolák kórusai léphetnek fel, ahol elsősorban a liturgiához kapcsolódó szolgálati éneklés folyik. Lehet gregorián, vagy népének, vagy ami az illető iskola felekezeti éneke. Felléphetnek nem egyházi iskolák kórusai is, de hasonló műsorral.

 A „B" minősítés fokozatai:           Bronz         Ezüst         Arany

 Különdíj:    Elismerő Oklevél
Az oklevél minősülő kórus különösen jól sikerült részprodukciójáért adható (pl.: a legszebben sikerült népdalcsokorért vagy a legjobban felépített műsorért, stb.). 
A különdíj odaítélését a zsűri a Jegyzőkönyvben feltünteti.
Elismerő Oklevéllel a zsűri a kórus karnagyát és zenei kísérőjét is jutalmazhatja.
Ezt az oklevelet a helyszínen kell átadni.

Valamennyi kórusvezető figyelmébe ajánljuk, hogy a magyar zenekultúra és az értékek védelmében, az 1934-ben elindult  Éneklő Ifjúság mozgalom szellemét megőrizendő  jeles zeneszerzők értékes darabjait tűzzék műsorra! Amennyiben könnyűzenei feldolgozás kerül előadásra, kérjük, hogy ez lehetőleg csak egy mű legyen, és a műsor többi részében egyéb változatos stílusokból is válogassanak! Mindannyiunk nemes kötelessége az ifjúság sokoldalú zenei  nevelése, melynek nagyszerű eszköze a kóruséneklés.

RÉSZVÉTEL ÉNEKLŐ IFJÚSÁG HANGVERSENYEN

 A minősítés önkéntes.

Azok a kórusok, amelyek nem kérnek minősítést, „Eredményesen szerepelt” oklevelet kapnak az aktuális évi Éneklő Ifjúság Hangverseny alkalmából.
Természetesen a zsűri szakmai tanácsokkal ebben az esetben is segíti munkájukat.
Ezt az értékelést a jelentkezési lap hátoldalán rögzítik ugyanúgy, mint a minősültek esetében.

TÁJÉKOZTATÓ A SZERVEZŐK RÉSZÉRE

 1. A rendezők legalább 4 héttel a tervezett esemény előtt jelentsék be a minősítő hangversenyt az alábbi szempontok szerint a KÓTA számára írásban:

- a hangverseny rendezője
- hangverseny helyszíne, időpontja
- a résztvevő kórusok száma
- a felkért zsűritagok neve (lehetőleg 3 fő)
- igényelt oklevelek típusa - darabszámmal

 2. A jelentkezési lappal kapcsolatos teendők:
 Jelentkezési lap-ot biztosítunk, amely a Szövetség Titkárságától igényelhető, ill. a KÓTA honlapjáról letölthető (www.kota.hu).

 Jelentkezést kizárólag ezen az űrlapon fogadunk el.

 Ezt a jelentkezési lapot a karnagyok a helyi szervezőknek küldjék el!

 Az „Éneklő Ifjúság" jelentkezési lapon feltüntetett műsort a KÓTA minden évben köteles jelenteni a Szerzői Jogvédő Hivatalnak. Ezért kérjük, hogy a kórus műsorát pontosan töltsék ki! (Szerző, szövegíró, mű címe és időtartama.)

 A jegyzőkönyvet mind a három zsűritagnak alá kell írnia, a szöveges rész (a kórus teljesítményének értékelése 4-5 sorban) kitöltése a zsűri elnök feladata. A jegyzőkönyv csak ilyen formában lehet érvényes.

 A kitöltött jegyzőkönyveket kérjük a KÓTA Titkárságra legkésőbb tárgyév június 10-ig megküldeni!

3. A zsűritagok felkérése:

A 3 tagú zsűri 2 tagját azok közül a szakemberek közül kérjék fel, akik a KÓTA Ifjúsági Énekkari és Zenepedagógiai Szakbizottság által összeállított listán szerepelnek
A zsűri elnökét és egy tagját a KÓTA által összeállított listáról kérjük választani!

 Kérjük, a szakmai színvonal érdekében a KÓTA koordináló szerepét ne mellőzzék!

4. A hangverseny szervezése:

Tanácsoljuk, hogy egy hangversenyen 10 kórusnál több ne szerepeljen, hiszen ez ronthatja a produkciók objektív megítélését. Ilyen esetekben több hangversenyt kell tartani, vagy 1 napon belül megtartott koncertnél szünetet kell közbeiktatni. Hagyományainknak megfelelően legyen a hangversenyeken közös éneklés, összkar!
Rendkívül fontos a kórushangversenyek megfelelő színvonalú szervezése a szereplési körülményeket illetően is, például a kísérő hangszer megfelelő állapota, helyszíni próbalehetőség, beéneklési lehetőség, stb.

FŐVÁROSI MINŐSÍTŐ HANGVERSENYEK

Felhívjuk kórusaink figyelmét, hogy minden évadban kérhetnek minősítést. Egy évadban viszont csak egyszer lehet minősülni. Budapesti kórusaink esetében csak a központi minősítő hangversenyen lehet megszerezni az „Országos Dicsérő Oklevél" ill. az „Év Kórusa" fokozatokat.

 Páros években az általános iskolák kórusai, páratlan években pedig a gimnáziumi kórusok minősülhetnek a központi koncerteken.

Az Éneklő Ifjúság budapesti központi minősítő hangversenyét

a középiskolák, gimnáziumok kórusai számára

2019. április 13-án rendezzük,

a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Dísztermében.  

(1014 Budapest, Villányi út 27.)

Jelentkezés:

A kitöltött jelentkezési lapot kérjük, küldjék a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre vagy a Magyar Kórusok Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége postacímére: KÓTA, 1537 Budapest, Pf. 406.

Jelentkezési határidő: 2019. március 20.

 A minősítéssel kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető:

KÓTA titkárság, Farkas Tünde Telefon:06/1/225-3713,

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - KÓTA Ifjúsági Énekkari és Zenepedagógiai Szakbizottsága

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön legfrissebb eseményeinkről, híreinkről.

Kapcsolat

Lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeinken.

  • Telefon: +36/1/225-3713

Kövessen minket!

Kövessen minket a közösségi hálózaton.
Ön itt van: Főoldal Minősítés Éneklő ifjúság