Tevékenységek

Tevékenységek

Bárdos Lajos Általános Iskola, Dunakeszi

brdos-dunakeszi-hsz5 brdos-dunakeszi-tn1-5brdos-dunakeszi-tn2-13_20111108brdos-dunakeszi-tn3-9_20111129brdos-dunakeszi-th-4


heti szakkör / általános iskolai énekkar 20 gyerek részvételével Kertészné Hidvégi Zsuzsanna vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
A felső tagozatosokból álló énekkar a foglalkozások alatt az ez alatt az év alatt tanult zeneművek tartalmi, hangulati, hangzásbeli, énektechnikai megközelítéséhez és ez által azok megértéséhez és helyes interpretáláshoz.
3 témanap az I. félévben / tematikus iskolai zenei napok 20-20 gyerek részvételével Lengyelné Nagy Margit vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
Az első témanap az iskola névadója, Bárdos Lajos élete és munkássága köré csoportosult, amely alatt a gyerekek játszva tanultak rengeteget a szerző életéről és családjáról.
A második témanapon a gyerekekkel mindenféle hangszereket készítettünk, amelyekkel a nap végén a gyerekek egy komoly, többszólamú ritmusgyakorlatot mutattak be.
A harmadik témanap címe az advent volt, amelyen a kántálás, ostyahordás, aprószentekelés és regölés hagyományán kívül a karácsonyi hagyományos étkekhez kapcsolódó hiedelmeket ismerhették meg illetve egy gregorián dallamot, Szt. Ambrus himnuszát tanulták meg eredeti gregorián kottából.
témahét a II. félévben / zenei témahét 20 gyerek részvételével Altsach Gergely vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
A hét folyamán a felső tagozatosokból álló gyerekcsoporttal ellátogattunk a Bárdos Múzeumba; játékos feladatokkal feldolgoztuk a múzeumban látottakat, hallottakat; megismerkedtünk a Bárdos család zeneszerzőinek életművével; Bárdos a „Hej, igazítsad!” c. kórusművéhez tánclépések összekapcsolásával táncórát is tartottunk; Bárdosról tablókat készítettünk; végül 1-2 Bárdos mű megismerésével hangképzéssel és szép éneklésfejlesztéssel is foglalkoztunk.

Csurgay Franciska Általános Iskola, Táborfalva

tborfalva-tg7tborfalva-tn1-2tborfalva-tn2-3tborfalva-tn3-2tborfalva-cst-3


tehetséggondozás / zenei és ének tehetséggondozás általános iskolásoknak 3 gyerek részvételével Szabóné Nagy Annamária vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
A viszonylag kevés, 3 gyerek részvételének nagyon örültünk, hiszen a kis létszám miatt sokkal jobban figyelembe lehetett venni az egyéni igényeket és hatékonyabban lehetett nekik citera hangszertechnikát tanítani a bogyiszlói népdalokon keresztül.
3 témanap az I. félévben / tematikus iskolai zenei napok 20-20 gyerek részvételével Szabóné Nagy Annamária vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
Az első témanap a zenei világnaphoz kapcsolódott, a Liszt évhez kapcsolódott - Dr. Gerzanics Magdolna néprajzkutató tartott előadást a zeneszerző életéről, majd hangversennyel tisztelegtünk a nagy zeneszerzőnek, ahol a gyerek műfaji kötöttségek nélkül léphettek fel.
A második témanap a karácsonyi ünnepkör szokásait elevenítette föl, közülük is elsősorban a Luca napi hagyományokat - népdalokat tanultunk, boszorkánysággal, varázslással kapcsolatos népi játékokat játszottunk.
A harmadik témanap a farsang jegyében telt vicces, beugratós, alakoskodós népi játékokkal - ezen a napon megismerkedhettek a gyerekek különböző népi hangszerekkel, sőt maguk is készíthettek egyszerűbb zeneszerszámokat.
témahét a II. félévben / Csutorás tábor általános iskolásoknak 25 gyerek részvételével Szabóné Nagy Annamária vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
A táborba olyan gyerekeket vittünk, akik még kevésbé vagy már jobban, de kötődnek a citerához. A tábori napirend rendszeres volt. Minden reggel daltanulással kezdődött naponta különböző tájegységekből. Ezután tartottuk a citerafoglalkozásokat, ahol a hét folyamán moldvai népdalokat tanítottunk. A délután kézműveskedésre nyílt lehetőség, amely számos hagyományos alkotási területtel megismertette a gyerekeket. A vacsora utáni időszak minden este más meglepetéssel szolgált - népzenei vetélkedő, kirándulás a környéken, hangszerbemutató, koncert, és a tábort záró gálaműsor.

Körzeti Általános Iskola Dunaszeg

dunaszeg-tg1-1dunaszeg-tn1-10_20111027dunaszeg-tn2-15_20111117dunaszeg-tn3-13-20111215dunaszeg-cst-22


tehetséggondozás / zenei és ének tehetséggondozás általános iskolásoknak 3 gyerek részvételével Kozma Adél vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
Első sorban az volt a célunk, hogy a gyerekek közel kerüljenek a zenéhez, a hangszerekhez, miközben a játékosság és a szabadság elvét tartottuk szem előtt. A játékos gyakorlások közben megismerkedtek zenei alapfogalmakkal, gazdagodott zenei memóriájuk, megfigyelőképességük, meg tudták különböztetni a hangos-halk, magas-mély hangokat, gyors-lassú tempót s a különböző ritmusokat.
3 témanap az I. félévben / tematikus iskolai zenei napok 20-20 gyerek részvételével Bakosné Polgár Ildikó vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
Az első témanap Liszt Ferenc életével, munkásságával foglalkozott, a zeneszerző születésének 200 éves évfordulója alkalmából - egy ünnepi műsorral kezdődött, amely a zeneszerző életének fontosabb állomásait mutatta be; ezután Kovács Zoltán előadóművész, zeneszerző előadásában hallgathattunk Liszt műveket zongorán, majd megtanultuk énekelni Liszt Ferenc Hajnalozó című művét; végül a Mazeppa című műhöz készíthettünk illusztrációkat.
A második témanap a Jeles napokkal foglalkozott – a gyerekek kezdődött, mely bemutatta az őszi népszokásokat, a régi népi életet; babákat csináltunk csuhéból; készítettünk faliújságot az őszi jeles napokról; majd a Rezeda Népzenei Együttes néhány tagja játszott el citerán egy dalcsokrot, amelyet megtanultunk.
A harmadik témanap a karácsonyi készülődés jegyében telt – tartottunk Luca napi férjjóslást pogácsa segítségével, időjóslást hagymával, és búzát is csíráztattunk; ezen kívül még mézeskalács-díszítéssel, valamint karácsonyi figurák, főleg angyalok készítésével foglalkoztunk.
témahét a II. félévben / Csutorás tábor általános iskolásoknak 25 gyerek részvételével Kozmáné Pozsgai Éva vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
A napok megszokott ritmusát, egységessé tételét a reggeli éneklések és az esti tábori programok (népzenei koncert, hangszerbemutató, táncház, zenei vetélkedő, bemutatkozó és záró est, tábortűz) mellett a kiscsoportokban végzett tevékenységek adták (daltanulás, népi hangszerek megszólaltatása, készítése; zenei kíséret a tanult dalokhoz, éneklés kórusban, kiscsoportban, egyénileg). Ezen kívül kézműves foglalkozások, hangszerkészítés, tábori meccs, kirándulások stb. színesítették a tábor mindennapjait.

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Budapest

kodly-budapest-hsz-17 kodly-budapest-v1-4_20111123kodly-budapest-v2-13_20111130kodly-budapest-v3-14_20120215kodly-budapest-v4-10_20120418


heti szakkör / általános iskolai énekkar 20 gyerek részvételével Urné Őri Csilla vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
A Kodály iskola kórusai évtizedek óta eredményes résztvevői a hazai és a nemzetközi versenyeknek, fesztiváloknak így a pályázat keretében megtartott fejlesztő kóruspróbák segítséget nyújtottak a tanulóknak, hogy tudásszintjük elérje a versenyválogatón elvárt minőséget.
2-2 verseny az I. és II. félévben / zenei gyakorlati és elméleti háziverseny 20-20 gyerek részvételével az I. félévben Belejné Apró Veronika, a II. félévben Migrócziné Vaig Júlia vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
Az első verseny egy kamaraének verseny volt - a gyerekek a felkészülés során rengeteg plusz ismeretet szerezhettek, mit az egymásra figyelés, a magas szintű hangképzés, a felelősség vállalása és a muzikalitás fejlesztése mind érezhető volt.
A második verseny furulya-fuvola zenei verseny volt – ismét megbizonyosodhattunk arról, hogy a versenyen induló növendékek fejlődése sokszorosa a „normál” hétköznapokhoz képest, amit megerősített, hogy a kiemelt nívódíjat nyert fuvolista növendékek bejutottak az Országos Fuvolaverseny budapesti válogatójára.
Harmadik verseny - zongora négykezes verseny volt, amelynek színvonala olyan magas volt, hogy a kiemelt nívódíjat nyert produkciók bejutottak a Balassagyarmaton megrendezésre kerülő Országos Négykezes- és kétzongorás versenyre.
A negyedik verseny egy népdaléneklési verseny volt – a versenyre való felkészülés során erősödtünk meg abban, hogy mennyire fontos a városi gyerekek számára a magyar, hogy egy ilyen versengő szellemben is magukévá tehessék a saját kultúrájuk népdalait, közelebb kerüljenek így is a magyar népi kultúrához.

Kodály Zoltán Általános Iskola és AMI, Tatabánya

kodly-tatabnya-v1-2_20111122kodly-tatabnya-v2-14_20111123kodly-tatabnya-v3-6_20120210kodly-tatabnya-v4-10_20120306kodly-tatabnya-tn1-12_20111111kodly-tatabnya-tn2-12_20111116

kodly-tatabnya-tn3-8_20111129kodly-tatabnya-krustbor-152-2 verseny az I. és II. félévben / zenei gyakorlati és elméleti háziverseny 20-20 gyerek részvételével az I. félévben Sándor Edit, a II. félévben Salló Győzőné vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
1. verseny, bicínium éneklési verseny – a verseny célja megvalósult, hogy a kétszólamú éneklést, azaz az a többszólamúság készségét, a kottaolvasást, valamint a különböző hangrendszerek biztos használatát fejlesszük a versenyre való felkészülés során a gyerekeknél.
2. verseny, népdaléneklési verseny – a verseny megrendezésének egyik eredménye volt, hogy nemzeti hagyományaink ápolására ösztönözte a gyerekeket, a másik pedig, hogy mindemellett fejlesztettük a hangjegy- és hallás utáni daltanulás képességet, a memóriát, a ritmusérzéket, az előadásmódot és a népdalok szövegén és tartalmán keresztül a személyiségüket.
A II. félévben zajlott 3. és 4. verseny a témáját Kodály év adta. A 3. verseny énekléssel, „Kodály-totóval”, zenehallgatással és zenefelismeréssel egybekötött Kodály verseny volt, ahol nagy örömünkre szolgált, hogy a gyerekek a felkészülés során szinte játszva tanultak Kodály életéről, munkásságáról.
A 4. verseny Kodály műveivel volt kapcsolatos a például következő feladatok alapján: Kodály műveinek, szereplőinek szétválasztása; összekeveredett kottasorok helyes sorrendbe tétele; hibás szöveg javítása a Háry igazi történetének ismeretében; népszokások és azok leírása Kodály kórusműveihez kapcsolódóan; zenei részletes felismerése.
3 témanap az I. félévben / tematikus iskolai zenei napok 20-20 gyerek részvételével Sárközyné Pomázi Ágnes vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
Az első témanap a népdalok és a népi hangszerek témakörében telt népdalok felismerésével hangszeres felvételek alapján, vagy a dal sorainak összekevert szavaiból; különleges (ritmus)hangszerek felismerésével; hangszerpantomimmal; nemzetek jellegzetes muzsikájának felismerésével; ritmus reprodukálásával különböző variációkkal.
A második témanapot mottója: „A zene és én” volt - bemutathattak egy általuk kiválasztott hangszert, majd a Wolf Stúdió: Hangszerek c. interaktív multimédiás CD-Rom segítségével bővítették tudásukat a hangszerek világáról; csoportokban dolgozva, egy-egy Kodály olvasógyakorlathoz költöttek szöveget és adták elő furulya és ritmushangszer kísérettel; végül pantomim játékot állítottak színre rövid zenei részlethez.
A harmadik témanapot gyermekdalok, népi gyermekjátékok témakörben szerveztük - népzenei CD-kről népdalokat hallgattunk és tanultunk; játszottunk énekes gyermekjátékokat; Luca napi kotyolást tanultunk; végül ritmushangszereket készítettünk papír gurigákból, gyufás skatulyákból, sajtos és egyéb dobozokból rizs, bab, gombok felhasználásával.
témahét a II. félévben / kórustábor 40 gyerek részvételével Salló Győzőné vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
A táborba harmadikostól nyolcadikosig hoztunk gyerekeket. Ez azért is volt jó, mert a kicsik megtanulták a négyszólamú művek kottaképének olvasását, megfigyelhették a „nagyok” összpontosítását a próbák alatt. Nagy segítségünkre volt a Mindszenty Zsuzsánna által összeállított Kóruskönyv, amit a gyerekek is nagyon szívesen forgattak, tanulmányoztak, és blattolták le a művek szólamait énekhangjukon vagy hangszereiken. Tettünk kirándulást Szentendrére, felfedeztük a Kastély környékét, gyönyörű parkját, és meghívottként eljött hozzánk Petrás Mária, akitől népdalokat tanulhattunk.

Kossuth Lajos Gimnázium, Cegléd

kossuth-cegld-hsz-9


heti szakkör / középiskolai énekkar 20 gyerek részvételével Soltész Nagy Lászlóné vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
Az iskolában 1980 óta működik kórus, ahol az évek alatt a nagy problémát és ezzel feladatot gyakori énekkaros mozgások (12. osztály után elmennek, minden évben új tagok jönnek) jelentették. Ez a TÁMOP program éppen ezt a problémát volt hivatott segíteni. Az új kórustagokkal, és azokkal akiknél még tudásban hiányosságok voltak, főképpen azokat a műveket tanultuk melyeket az idősebbek már tudtak. Így az évi 24 alkalom teljes felzárkóztatást jelentett számukra.

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Érd

krsi-rd-hsz-20krsi-rd-th-6krsi-rd-krustbor-31


heti szakkör / általános iskolai énekkar 20 gyerek részvételével Nagyné Rápli Györgyi vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
Az általános iskolai énekkar szakköri tevékenység célja az volt, hogy bevezesse és megerősítse a tanulók érdeklődését a klasszikus zene világában a társas éneklésen keresztül. A képzés során érzékelhetően és mérhetően fejlődött a gyerekek éneklési készsége, artikulációja, légzéstechnikája, hallása, ritmusérzéke, kottaolvasási készségének biztonsága. Fejlesztési céljaink közt szerepelt a dinamikailag árnyalt éneklés kialakítása is.
témahét az I. félévben / zenei témahét 20 gyerek részvételével Maitz Ferenc vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
Első nap - „A zene és én” – a nap célja az érdeklődés felkeltése volt a magyar népzene, népdal témakörben, élő népzenei bemutatóval és néptánccal együtt. Második nap – Zenei népszokások - Márton-napi búcsúval, Lucázással, valamint betlehemezéssel ismerkedtek meg a gyerekek és adták elő; foglalkozásunkat élő népi hangszerek bemutatásával tettük színesebbé. Harmadik nap – „A zene napja” - a tanulókkal a zene napjára egy műsort állítottunk össze; dalokat, komoly zenei műveket gyűjtöttünk, melyből összeállt a Zene napjára készült műsorunk. Negyedik nap – „A mi zeneszerzőnk”- e témakör keretében Erkel Ferenc nemzeti operaszerzőnk munkásságát ismerték meg tanulóink; zenehallgatás keretein belül híres áriarészletek megtanulásával közelebb hoztuk tanulóink részére a verbunkos zenét.
témahét a II. félévben / kórustábor 40 gyerek részvételével Nagyné Rápli Györgyi vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
A kórustábor elsődleges célja az volt, hogy továbbfejlessze a résztvevő diákok éneklési készségét, bővítse a kórusrepertoárt, és segítse a következő tanév elején esedékes két nagyszabású rendezvényen való színvonalas fellépést. A kórusmunkát a tábor első napján erőteljes ritmikai fejlesztés előzte meg. Perger István Gusztáv Pomázon élő ütőművész kötött és kötetlen ritmikai improvizáció keretében foglalkozott a gyerekekkel. Természetesen, mint minden tábor, a miénk is módot adott arra, hogy a környéket megismerjük, de egymást is a közös játékok alkalmával. Így került sor számháborúra, fürdésre és vetélkedőkre is.

Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája, Kecskemét

kecskemt-tg4kecskemt-tn1-2_20110903kecskemt-tn2-2_20111025kecskemt-tn3-1_20111115kecskemt-cst6


tehetséggondozás / zenei és ének tehetséggondozás általános iskolásoknak 3 gyerek részvételével Sulcz Ferenc Zoltán vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
A tanulók kiválasztásánál a fő szempont a tehetség, a szorgalom és a kitartás volt. A három leány közül az egyik a hangszeres tudásban emelkedett ki, a másiknak az énekhangja nagyon szép, tiszta, a harmadik mind a két területen tehetséges. A tehetséggondozás során technikai tudásukat fejlesztettük, új ritmusokat (tizenhatodos díszítés) tanultunk, nyomófával való játékkal ismerkedtünk meg.
3 témanap az I. félévben / tematikus iskolai zenei napok 20-20 gyerek részvételével Sulcz Ferenc Zoltán vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
Első szeptemberi témanapunk során az Ócsai Tájházat látogattuk meg - megtekintettük az épületegyütteseket, a bennük lévő néprajzi kiállítást, néprajzi ismereteink bővültek; megnéztük az Ócsai Református Templomot, rögtönzött népzenei koncerttel kipróbáltuk csodálatos akusztikáját; kézműves foglalkozásokon vettünk részt; az Ócsai Tájházban nemez kiállítás megnyitóján zenéltünk, majd a gyönyörű tárlatot csodáltuk meg;
a nap végén moldvai táncházzal zárult a program.
A második témanapon magyar népi hangszerekkel foglalkoztunk; bemutatásra kerültek a különböző népi hangszerek a tekerőlanttól a kobozig; megismerkedtünk eredetükkel, megszólalásuk módjával, népzenei ismereteink bővültek; néhány hangszert a gyermekek kezükbe is vehettek, kipróbálhattak.
A harmadik témanapon számos népzenei feladatban, játékos formában bővítettük a gyermekek ismereteit (hangsorokról, előjegyzésekről, transzponálásról); ügyességi feladatként különböző népi hangszeren megszólaltatott népdalokat kellett felismerni; a témanap végén a gyerekek nagy örömére hagyományos nagy kenyeret, cipót ettünk finom házi baracklekvárral.
témahét a II. félévben / Csutorás tábor általános iskolásoknak 25 gyerek részvételével Sulczné Dr. Bükki Éva vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
A tábor alatt a gyerekek rendszeresen tanultak népdalokat (Galga menti, barkósági, párosító dalok). Megismerkedtek a tájegységekkel és azon belül a kisebb tájegységek sajátságaival, elhelyezkedésével, falvaival, népzenei jellemzőivel. Mélyítették citera technikájukat. Kézműves foglalkozás keretében mézeskalácsot díszítettek, agyagoztak, vesszőből és raffiából szakajtót fontak. Volt tábortűz, hangszerbemutató, a gyerekek hallgatták a Tűzmalom Együttes koncertjét, részt vettek zenei vetélkedőn, Pusztavacsra kirándultunk az Ország Közepe Emlékműhez, táncházban vettünk részt.

Mezőtúri Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat és Könyvtár Bárdos Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézménye

meztr-brdos-tgkristf4meztr-brdos-tn1-1_20111015meztr-brdos-tn2-2_20111119meztr-brdos-tn3-1_20111221meztr-brdos-cst4

tehetséggondozás / zenei és ének tehetséggondozás általános iskolásoknak 3 gyerek részvételével Csider István vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
Az intézményben már hagyománya van a citeratanulásnak – ezeken a foglalkozásokon két kezdő és egy rutinos citerás vett részt. A növendékek hangszertechnikai tudása gyarapodott, új népdalokat illetve történeti dallamokat tanultak meg.
3 témanap az I. félévben / tematikus iskolai zenei napok 20-20 gyerek részvételével Csider István vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
A témanapok tematikájának összeállításánál az a cél vezetett bennünket, hogy a tanulók ismerkedjenek meg egyes népi hangszerekkel, majd a hangszerismeret bővítése után népszokások felelevenítése volt a szándék.
Az első témanapon a húros hangszerek (hegedű, brácsa, nagybőgő; a tekerő mint dörzsöléssel megszólaltatható hangszer; citera, koboz, gitár, tambura; a cimbalom, melyet verővel szólaltatunk meg), ezen belül a vonóval és a pengetéssel, ütéssel megszólaltatható hangszerek kerültek bemutatásra.
A második alkalommal a fúvós hangszerek kerültek sorra (okarina, sípok, különböző furulyák, hosszi furugla, tárogató, töröksíp, klarinét).
A harmadik napon a téli ünnepkör népszokásaival ismerkedtek meg a tanulók, a regölés, betlehemezés és a lucázás dallamai közül tanultunk néhányat. Az iskola karácsonyi koncertjén a csoport legfiatalabbjai fel is léptek a lucázást felelevenítve.
témahét a II. félévben / Csutorás tábor 25 gyerek részvételével Csider István vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
A táborba elsősorban a citera-tanszak növendékeit választottuk ki, a fennmaradó helyekre pedig a más tanszakokon tanuló, de a népzene iránt is affinitást érző, kiemelkedő tanulmányi munkát végző növendékeket jelöltünk.
A hat tábori nap nagyon hasznosan telt, a gyerekek új népzenei ismeretekkel gazdagodtak, emellett a kézműves foglalkozásokat, agyagozást, gyékényfonást, kosárkészítést is nagy lelkesedéssel gyakorolták. Hasznos és érdekes, élvezetes programokat szerveztünk számukra (népzenei vetélkedő, az esti táncházak, kirándulás, hangszerbemutató).

Mezőtúri Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat és Könyvtár Százszorszép óvodája - 3. számú intézményegysége

meztr-szzszorszp-tg11meztr-szzszorszp-tn1-10_20111014meztr-szzszorszp-tn2-12_20111111meztr-szzszorszp-tn3-7meztr-szzszorszp-cst17


tehetséggondozás / zenei és ének tehetséggondozás óvodásoknak 3 gyerek részvételével Szabóné Török Sarolta vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető óvodapedagógus.
A foglalkozások alkalmával egyszerű, játékos, népi játékokra, óvodai hagyományőrzésre épülő olyan zenei kapcsolat létrejötte, amely átszőtte a gyermekek mindennapjait, túl az óvodai léten is. Játszottunk ritmussal, kézzel, különböző mindennapos tárgyak alkalmazásával, magunk készítette egyszerű- és már kész hangszerekkel. Dallamot találtunk ki ismert, majd kitalált szövegre, bújtattuk, halkan-hangosan, gyorsan-lassan, magasan-mélyen. Kedvelték az artikulációs gyakorlatokat, sok kedves, mulatságos percet töltöttünk el vele. Rajzoltunk dallamot, énekeltünk verseket, lehetőségeket kihasználva ismerkedtünk és a gyakorlatban ki is próbáltunk jó pár népi hangszert. Komoly tervezgetés után elkészítettük közös társasjátékunkat is. Mondókáztunk, nyelvtörőztünk, hangokat kerestünk a természetben, minden napi életünkben, sőt, még a csendben is.
3 témanap az I. félévben / tematikus óvodai zenei napok 20-20 gyerek részvételével Tolnay Gáborné vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető óvodapedagógus.
A témanapok kiválasztásánál egyik fő szempontunk az volt, hogy olyan jeles napok megünneplésével bővítsük óvodai programjainkat, melyek óvodai megvalósítása, kivitelezése közel áll a 3-7 éves korosztályhoz, és komplex fejlesztő hatással bír a gyermek személyiségfejlődésében. A kiválasztott jeles napok beillesztésekor azt is figyelembe kellett venni, hogy városunkra, az itt élő családokra nem igazán jellemzőek a népi hagyományok megtartása. A mai családok nagy többsége ismeri ugyan ezeket a jeles napokat, azonban nem tudja pl. annak jelentését, nevelőértékét. A témanapjaink megvalósulása tehát úgy a gyermekek-, mint családok részére is kultúra közvetítő hatással bírt.
Kiválasztott témanapjaink lettek: Szüreti mulatság(szőlőpréseléssel, mustkóstolással), Márton napi vigasságok (közös lámpáskészítéssel, lámpásfelvonulással), Luca napja (kottyolással, kisze-báb égetéssel)
témahét a II. félévben / Csutorás tábor óvodásoknak 25 gyerek részvételével Szabóné Török Sarolta vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető óvodapedagógus.
A tábor folyamán az óvodások a napi foglalkozásaikon megismerkedhettek különböző hangszerekkel és játékok keretében azok készítésével; táncházazhattak; kézműves foglalkozásokon vehettek részt; megismerkedtek „az ország közepe térséggel” és rengeteg népdalt tanultak. Számukra egyik legnagyobb öröm volt, hogy kaptak tábor pólót.

Molnár Mátyás Általános Iskola, Túristvándi

tristvndi-tg-3tristvndi-tn1-1_20111017tristvndi-tn2-3_20111114tristvndi-tn3-5_20111212tristvndi-cst4

tehetséggondozás / zenei és ének tehetséggondozás általános iskolásoknak 3 gyerek részvételével Dr. Tilkiné Tarpai Anikó vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
Az első foglalkozásokon a citera felépítésével, részeivel, eredetével ismerkedtünk meg. Mivel minden teljesen ismeretlen volt a 3 gyerek számára és zeneelméleti alapok nélkül nem lehet tudatosan citerázni meg tanulni, így feladat volt szép számban - ritmusértékek, zenei ABC, módosított hangok, ezek mind megtanulásra vártak. Az év végére mindhárman bátran kísérték saját népdaléneküket citerával. Óriási sikert értünk el!
3 témanap az I. félévben / tematikus iskolai zenei napok 20-20 gyerek részvételével Dr. Tilkiné Tarpai Anikó vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
A témanapok felépítésénél azt tartottuk szem előtt, hogy olyan gyerekek fognak a foglalkozásokon részt venni, akiknek hiányos a zenei képzettségük. Így minden témanap alapjául a népdaltanulást vettük, hogy a gyerekek saját népi kultúrájuk alapján kerülhessenek közelebb a zenéhez.
Az első témanapon népdaltanulás, egy kisebb zenei vetélkedő volt (hogy népzenei ismereteiket bővíthessük) és a végén táncház.
A második témanapon Liszt életének és munkásságának megismerésével a magyarságtudat fontosságát tartottuk szem előtt és ebbe a szempont rendszerbe ágyaztuk az ismételt népdaltanulást és táncházat.
A harmadik témanapon pedig a betlehemezésen keresztül mélyítettük népzenei ismereteiket a gyerekeknek. Volt ismerkedés a betlehemes népszokással, megtanultuk a betlehemezős népdalokat és a végén előadtunk egy betlehemes játékot.
témahét a II. félévben / Csutorás tábor általános iskolásoknak 25 gyerek részvételével Dr. Tilkiné Tarpai Anikó vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
Nagyon nagy lehetőség volt számunkra, hogy a túristvándi gyerekeket népzenei tábornak vihettük. A napi rendszeres tevékenységek alkalmával sok-sok népdal tanultak az ország különböző tájegységeiről, mélyítették citeratudásukat, részt vettek hangszerbemutatón és kézműves foglalkozásokon. Elvihettük őket Pusztavacsra az „ország közepébe”. Esténként pedig népzenei együtteseket hallhattak, táncházban új tájak táncaival ismerkedhettek, népzenei vetélkedőn mérhették össze tudásukat.

Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, Budakeszi

prohszka-budakeszi-hsz-28prohszka-budakeszi-tg-11


heti szakkör / középiskolai énekkar 20 gyerek részvételével Fodor András vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
Iskolánkban a heti szakkör elérte célját, egy színvonalas zenei együttest tudtunk létrehozni, amelyben a kórustagok mind zenei, mind közösségi élményhez jutottak. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezek az élmények egy életre szólóak, és reményeink szerint meghatározzák a diákok későbbi zenei igényét is.
tehetséggondozás / zenei és ének tehetséggondozás középiskolásoknak 3 gyerek részvételével Pitter Károly vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
A foglalkozásokon két trombitás és egy kürtös fiú vett részt. A három fiú a tanév során sokat fejlődött. A mi közös foglalkozásaink annak teremtették meg a lehetőségét, hogy együtt, egymásra figyelve zenéljenek, ráadásul úgy, hogy itt mindannyian egy személyben felelősek a szólamukért. A próbák során ebben a szerepben érezhetően magabiztosabbakká váltak.

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény

vsrhelyi-hsz-1


heti szakkör / középiskolai énekkar 20 gyerek részvételével Sárszeginé Terjéki Katalin vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
Iskolánkban már 1997 óta rendszeres kórusmunka folyik, így ennek a szakkörnek a résztvevőit is nagy gonddal, egyéni meghallgatás során válogatjuk ki, amit az utánpótlás miatt minden év szeptemberében megismétlünk. Itt kíváncsiak vagyunk a gyerekek hangbiztonságára, hallására, hangszínére és ritmusérzékére. Ez a pályázat kiemelkedő lehetőséget biztosított egy bővebb repertoár elsajátításához, a művek még kidolgozottabb megtanulásához.

Veres Pálné Gimnázium, Budapest

veres_pln-hsz3veres_pln-tg3


heti szakkör / középiskolai énekkar 20 gyerek részvételével Réger Mónika vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
Egy gimnáziumban a kórus gyakorlatilag minden tanévben újjáalakul, éppen ezért, a felzárkóztatás céljából, úgy választottam ki a programban részt vevő 20 tanulót, hogy kb. fele-fele arányban bátor, rutinos régebbi tagokból, illetve zenei ismeretekkel nem rendelkező, de jó hangú, jó fülű, énekelni vágyó gyerekekből álljon. Emberileg is nagyon jót tett a kétféle csoport közös munkája. A félénkebbek látták, hogy kiállás, bátorság, és sokszor saját személyiségünk öntudatos felvállalása kell az énekléshez. A régiek érezték és élvezték saját jártasságukat, segítőkészen viszonyultak a kezdőkhöz, bátorították őket, sokszor külön is gyakoroltak (folyosó valamelyik zugában).
tehetséggondozás / zenei és ének tehetséggondozás középiskolásoknak 3 gyerek részvételével Réger Mónika vezetésével, mint a foglalkozásokat vezető tanár.
Három nagyon jó hangú lányt választottunk ki a foglalkozásokra. Az volt az elképzelésünk, hogy ez a három nagyon különböző személyiség jó hatással lesz egymásra, s közös zenélés kihozza belőlük a legjobb formát. A munka során sokat foglalkoztunk a hangképzéssel, a légzés, artikuláció, tartás problémáival. Mivel mindhárman kiválóak és szorgalmasak is, igen sokféle énekléssel tudtunk foglalkozni: gregorián énekléssel, karácsonyi népénekekkel, farsangi dalokkal egy szólamban, de sok többszólamú darabot is megtanultak.

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön legfrissebb eseményeinkről, híreinkről.

Kapcsolat

Lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeinken.

  • Telefon: +36/1/225-3713

Kövessen minket!

Kövessen minket a közösségi hálózaton.
Ön itt van: Főoldal TÁMOP Tevékenységek